Livestreaming

Velkommen til Thor Masters 2024 livestream, hvor du får en enestående mulighed for at opleve de mest intense brydekampe direkte fra Spar Nord Arena (Guldboxen) i Nykøbing Falster, Danmark. Vi bringer denne prestigefyldte begivenhed til dig, hvor som helst du er, og gør det tilgængeligt for alle brydeentusiaster verden over.

Dato og Tidspunkter: Stævnet finder sted den 1.-2. marts 2024, og kulminerer med det store finaleshow lørdag den 2. marts kl. 16:30. Vi livestreamer begivenheden i realtid, så du ikke går glip af brydningens episke øjeblikke.

Hvordan Ser Du Med: For at se livestreamen skal du besøge vores officielle Thor Masters 2024 livestream-side på YouTube på det angivne tidspunkt. Vi har valgt YouTube som vores platform for at sikre en problemfri og brugervenlig oplevelse for alle. Besøg vores YouTube kanal og vær med live!

Gratis Adgang: Vi glæder os over alle brydeentusiaster og ønsker at gøre denne oplevelse tilgængelig for så mange som muligt. Derfor er livestreamingen gratis, så du kan følge med uden nogen form for betaling.

Finale Show Musik: Vi vil gerne informere vores seere om, at på grund af musikken i hallen er vi nødsaget til at afspille andet musik under finaleshowet. Dette er for at overholde gældende lovgivning og sikre en problemfri streamingoplevelse.

Køb Billetter til Liveoplevelsen: Hvis du ønsker at være en del af publikummet i Guldboxen og opleve atmosfæren på første hånd, kan billetter købes ved at besøge vores billetsalgsside Billetto. Vær en del af publikummet og støt dine favoritbrydere live!

Se Gentagelsen: Livestreamen vil også være tilgængelig som optagelse på vores YouTube-kanal efter begivenheden, så selvom du ikke kan deltage i realtid, kan du stadig nyde de mest spændende øjeblikke.

Vi glæder os til at dele brydningens intensitet med dig under Thor Masters 2024. Tak for at være en del af denne unikke oplevelse, og vi ser frem til at skabe minder sammen.

Welcome to Thor Masters 2024 Livestream!

Join us for an unparalleled opportunity to experience the most intense wrestling matches live from Spar Nord Arena (Guldboxen) in Nykøbing Falster, Denmark. We are bringing this prestigious event to you, wherever you are, making it accessible to wrestling enthusiasts worldwide.

Date and Times: The event takes place on March 1-2, 2024, culminating in the grand finale show on Saturday, March 2, at 4:30 PM. We’ll be livestreaming the event in real-time, ensuring you don’t miss any of wrestling’s epic moments.

How to Watch: To tune in to the livestream, visit our official Thor Masters 2024 Livestream page on YouTube at the specified time. We have chosen YouTube as our platform to ensure a seamless and user-friendly experience for everyone. Visit our [YouTube channel](insert YouTube link) and join in live!

Free Access: We welcome all wrestling enthusiasts and aim to make this experience accessible to as many as possible. Therefore, the livestream is free, allowing you to follow along without any charge.

Finale Show Music: We’d like to inform our viewers that due to the music in the arena, we are required to play different music during the finale show. This is to comply with applicable regulations and ensure a smooth streaming experience.

Purchase Tickets for the Live Experience: If you want to be part of the audience in Guldboxen and experience the atmosphere firsthand, tickets can be purchased by visiting our ticket sales page on Billetto. Be part of the audience and support your favorite wrestlers live!

Watch the Replay: The livestream will also be available as a recording on our YouTube channel after the event. So, even if you can’t join in real-time, you can still enjoy the most exciting moments.

We look forward to sharing the intensity of wrestling with you during Thor Masters 2024. Thank you for being part of this unique experience, and we can’t wait to create memories together.